PENCURI YANG SANGAT KHUSYUK SHALATNYA

KOLOM  HIKMAH

KHAIRA UMMAH.

 

Ahklak Al Kharimah

PENCURI 

YANG SANGAT  KHUSYUK

SHALATNYA

 

(Nasehat Bijak Bagi Pengemplang Zakat)

Oleh : Moch. Tohir.

Siapa yang disebut dengan pencuri?

Pengertian umum pencuri atau dalam bahasa Arab disebut Al Sariqah adalah seseorang yang mengambil milik orang lain secara tidak sah dan tanpa ijin.

Dalam perspektif hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

 

Mencuri sangat dilarang di dalam Islam. Allah Ta’ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(QS. Al Maidah: 38).

Hukuman dengan memotong tangan orang yang mencuri bukti bahwa mencuri adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam hadis bahkan orang yang mencuri akan dilaknat.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Artinya: “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.”

(HR. Bukhari no. 6285).

 

Selain itu, harta hasil mencuri adalah haram dan berbahaya jika dikonsumsi.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya: "“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk dirampais) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”

(HR. Bukhari no. 1742).

 

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam juga bersabda:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari suhtun, maka api neraka lebih layak baginya”

(HR. Ahmad no. 14481, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no. 4519).

 

Makna suhtun dalam Kamus Lisanuk Arab adalah:

السُّحُتُ: كلُّ حرام قبيح الذِّكر؛ وقيل: هو ما خَبُثَ من المَكاسب وحَرُم فلَزِمَ عنه العارُ

Artinya: “As suhtu adalah semua yang haram dan buruk untuk disebutkan. Sebagian mengatakan artinya: setiap penghasilan yang buruk dan haram serta layak dicela.”

 

Nasehat Dari Orang-orang Bijak

Dzun Nuun Al Mishri   (Wafat 245 H) mengatakan , Sufi  adalah seseorang yang tidak dicapekkan oleh urusan dunia dan dia tidak pula dirisaukan oleh  seberapa banyak capaiannya di dunia. Sufi adalah seseorang yang hanya mementingkan Allah diatas segalanya. (Wikipedia)

Oleh karena itu segala ucapan dan perbuatannya harus kita pahami dan dalami dengan hati yang jernih agar bisa menangkap nasehat bijak yang tersirat  didalamnya.

 

Alkisah Nabi Musa sangat kagum ketika melihat seseorang yang sholat dengan sangat khusuk .

Seketika Nabi Musa berguman  dalam hatinya :Ya robbi, sungguh indah shalat orang itu!

Seketika itu pula Allah menjawab : Wahai Musa!

Andaikata setiap hari, setiap malam dia lakukan salat seperti itu seribu rakaat ;

Andaikata dia lakukan setiap hari membebaskan hamba sahaya seribu orang ;

Andaikata setiap harinya dia melakukan salat jenazah seribu orang ;

Kemudian dia melakukan haji seribu kali ;

Dia Berjihad di jalan Allah sebanyak seribu kali ;

Niscaya tidak akan Ku berikan ganjaran kepadanya sembarang ganjaran ;

Sebelum dia tunaikan kewajiban zakat hartanya kepada yang berhak menerimanya ".

 

Al Qur'an selalu mengiringkan kalimat wa atu az-zakat setelah kalimat wa aqimus shalat dan Al Qur'an menyebut dua kalimat kewajiban tersebut paling sedikit pada 26 ayat secara beriringan.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua kewajiban itu sama berat.

Mengabaikan salah satu berarti mengabaikan keduanya.

 

Selanjutnya Allah berfirman :"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka

( AQ 9:103).

 

Rasulullah bersabda :"Sungguh Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian shalat fardhu. Karena itu zakatkanlah harta-harta yang ada disisi kalian, kelak Allah akan Terima shalat kalian ".

 

+++++

KH Ahmad Tohari mengatakan, perintah membayar zakat jangan hanya dilaksanakan sebatas ketentuan fiqih semata, setahun sekali atau hanya sekedar rasa belas kasihan sama fakir miskin.

Ajaran zakat juga mempunyai makna lain yaitu metode pengembangan etos kedermawanan , oleh karenanya ajaran zakat baru sempurna manakala sudah muncul didalam diri kita etos kedermawanan.

Apabila etos kedermawanan telah muncul maka, kita bisa mengeluarkan zakat kapan saja  dan dalam jumlah berapa saja, bagi kepentingan para fakir miskin dan para mustahik lainnya.

Lebih jauh, pembayaran zakat juga harus tepat sasaran   , karena tujuan akhir dari kewajiban zakat adalah penghapusan kebodohan dan kemiskinan.

 

Kemudian apa hubungannya antara Pencuri dengan Kewajiban Membayar Zakat?

Imam Ja'far ash Shidiq menjelaskan :

Ketika, menghitung-hitung katagori Pencuri, beliau mengatakan :

Pencuri itu ada tiga kategori yaitu:

Orang yang berhutang dengan niat tidak mau membayar.

Laki-laki yang tidak membayar maskawin wanitanya.

Orang yang tidak membayar zakat hartanya.

 

Dengan kata lain seseorang yang tidak membayar zakat hartanya  dikategorikan sebagai seorang pencuri.

 

Wallahu  Alam.

 

Sumber :

1. Husein Shahab - Dialog-diakog Sufi - PT Remaja Rosdakarya - Bandung.

2. Mencuri-Begini bahayanya -Acurat Co. - 18 Maret 2021

3.Hukum politik syariah com.

8 April 2020.

4.Wikipedia.

5.KH Ahmat Tohari-Mas Mantri Menjenguk Tuhan-Risalah Gusti-Surabaya.